О нама

Геронтолошки центар Ниш има 85 запослених радника на неодређено време. Зараде запослених финансирају се из више извора: Буџет Републике Србије, Републички фонд за здравствено осигурање и из сопствених прихода.

Organizaciona struktura