О нама

Геронтолошки центар у Нишу је установа социјалне заштите за збрињавање одраслих и старих лица Почео је са радом првих месеци 1973.године најпре као Дом пензионера и инвалида рада а од 1990. године постоји под садашњим називом. Налази се у улици Радних бригада број 15 у Нишу, у непосредној близини Основне школе „Ћеле кула“ и Војне болнице. Смештајни капацитет установе је 286 корисника.

Запослени су распоређени по следећим службама и то:

  • Служба социјалног рада - социјални радници, психолог и радни терапеути;
  • Служба здравствене заштите, неге и хигијене – доктори медицине, медицинске сестре - техничари, физиотерапеутски техничари, неговатељи, техничари одржавања одеће, кројач, фризер и спремачице;
  • Служба општих, правних и техничких послова - правник, референт за административне, правне и кадровске послове, домар  - мајстор одржавања и портир - чувар;
  • Служба економских, књиговодствено-финансијских  послова, набавке и ускладиштења – шеф рачуноводства, контиста, референт за финансијско -  рачуноводствене послове, магационер - економ Служба ишране -  главни кувар, кувар /посластичари, кафе куварице/сервирка, помоћни кувари