СТРУЧНА ПРАКСА СА СТУДЕНТИМА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

У сарадњи са Филозофским факултетом у Нишу , студенти департмана за социјални рад и социјалну политику имали су стручну праксу у Геронтолошком центру у Нишу. Активно су учествовали у групном раду упознавања са актима установе и процедурама за боравак корисника. 
Студенти су имали прилику и да се друже са корисницима, да играју са њима занимљиве игре с циљем очувања њихових преосталих способности.